Państwa szkoda osobowa

Szkody osobowej można doznać z wielu powodów – na przykład na skutek wypadku drogowego, błędu medycznego, wypadku przy pracy, zakażenia np. legionellą lub wypadku w czasie wolnym.

Ofiara, która doznała szkody osobowej, oprócz poniesionego uszczerbku na zdrowiu, ma do czynienia także z wysokimi kosztami związanymi ze szkodą oraz z działaniami strony przeciwnej, która stara się uniknąć wypłaty odszkodowania.

Rodzaj szkody osobowej

Jakiego rodzaju szkodę osobową ponieśli Państwo? Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat:

  • Wypadków przy pracy
  • Wypadków drogowych
  • Błędów medycznych
  • Wypadków w czasie wolnym

Online Letsel Personenschade stoi po Państwa stronie

Online Letsel Personenschade służy pomocą w przypadku szkód osobowych. Występujemy w Państwa imieniu wobec strony przeciwnej (przeważnie dużego towarzystwa ubezpieczeniowego) i pilnujemy Państwa interesów. W razie konieczności prowadzimy postępowanie procesowe. Dzięki Online Letsel Personenschade mogą Państwo wystąpić z roszczeniami wobec silnej strony przeciwnej, w przypadku której istnieje zagrożenie, że wykorzystując swoją silną pozycję, nie będzie liczyła się z Państwa interesami.

Koszty

Jeżeli dojdzie do uznania odpowiedzialności za szkodę, nasza pomoc nic Państwa nie kosztuje. Prawo nakłada wówczas na stronę odpowiedzialną obowiązek pokrycia poniesionych przez Państwa kosztów pomocy prawnej. Jeżeli nie doszło jeszcze do uznania odpowiedzialności, w większości przypadków możemy w krótkim terminie załatwić to dla Państwa nieodpłatnie.

Pierwsza rozmowa jest zawsze niewiążąca. Tak więc, zanim zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, wiedzą Państwo dokładnie, w jakiej sytuacji się Państwo znajdują. I nic to Państwa nie kosztuje.

Deel deze pagina:
Naar boven