Letselschade Klachtreglement

Heeft u een klacht? Meld het ons!                                    

U heeft een klacht over de dienstverlening van Online Letsel Advocaat

De medewerkers van Online Letsel Advocaat proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij geven u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Online Letsel Advocaat.

U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch of tijdens rechtstreekse contact met een medewerker van ons kenbaar maken. Dit kan door het invullen van het klachtenformulier. Klachten langer dan een jaar geleden worden niet meer in behandeling genomen, tenzij aannemelijk is dat uw klacht redelijkerwijs niet binnen een jaar kon worden ingediend.

U kunt uw klacht opsturen naar het onderstaande adres. Zorg ervoor dat het formulier duidelijk en volledig is ingevuld . Na ontvangst van de klacht sturen wij u binnen zeven werkdagen een bevestiging en een uitleg over het verdere verloop van de procedure. Binnen vier weken zal een beslissing worden genomen. Voordat wij tot een beslissing komen hebben wij zowel met u als de betrokken medewerker overleg.

Bent u niet tevreden over deze beslissing dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Online Letsel Advocaat hanteert de wettelijke regels rondom privacy en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie om.

Deel deze pagina:
Naar boven